Grup de Treball de Sèpsia i Xoc Sèptic (GT-SiXS) - Publicacions


Código Sepsis Interhospitalario en Catalunya: modelo organizativo territorial para la atención inicial al paciente con sepsis | Medicina Intensiva

Yébenes JC, Lorencio C, Esteban E, et al. Comisión Asesora para la Atención al Paciente con Sepsis y Grup de Treball de Sèpsia i Xoc Sèptic (GTSiXS) SOCMIC-SOCMUE. Interhospital Sepsis Code in Catalonia (Spain): Territorial model for initial care of patients with sepsis. Med Intensiva (Engl Ed). 2020 Jan-Feb;44(1):36-45. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medin.2019.05.008. Epub 2019 Sep 19. PMID: 31542182


VeureEpidemiology of sepsis in Catalonia: analysis of incidence and outcomes in a European setting

Yébenes JC, Ruiz-Rodriguez JC, Ferrer R, et al. Epidemiology of sepsis in Catalonia: analysis of incidence and outcomes in a European setting. Ann Intensive Care. 2017;7(1):19. doi:10.1186/s13613-017-0241-1


VeureInstrucció 11/2015 de 8 d’octubre de 2015.

Codi sèpsia greu (CSG). Ordenació i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l’atenció inicial a pacients amb sèpsia greu.


Veure