Borsa de treball

Data Publicació: 03-03-2023
Referència: 14464
Descripció:

L´Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII ofereix un lloc de treball d´especialista en Medicina Intensiva, per a incorporació immediata, per una substitució perllongada. El servei compta amb docència de grau i formació MIR, i ofereix l'opció de participar a les línies de recerca i innovació que estan en marxa.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-02-2023
Referència: 14393
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir 2 llocs de treball a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Terrassa. Per a més informació cliqueu l'enllaç: https://cst.cat/oferta-treball/metges-ses-especialistes-en-medicina-intensiva-ref-med-384/ El termini de presentació de CV serà fins el 15/05/2023 en avaluació continua fent entrevistes de treball als/ a les candidats/es presentades.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-02-2023
Referència: 14354
Descripció:

Seleccionem per a hospital d'alta complexitat de Barcelona un/a Metge Intensivista per a UCI mèdica i quirúrgica de qualsevol especialitat. REQUISITS: • Metge especialista via MIR o homologat a Espanya. • Es pot valorar resident que finalitzi enguany. S'OFEREIX: • Contractació laboral estable • Horari a negociar segons jornada pactada. • Salari segons conveni propi amb reconeixement de carrera professional. • Incorporació a hospital amb activitat docent i recerca clínica. PERSONA DE CONTACTE: Dolors Crispi E-mail: dcrispi@intalentlab.com

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 07-02-2023
Referència: 14340
Descripció:

Depenent de la Direcció Mèdica, la missió d’aquest lloc de treball és la de garantir el bon funcionament del Servei, d’acord amb els objectius del CSdM i el seu Pla Estratègic mitjançant la planificació, el control i l’avaluació del Servei, amb la finalitat d’assegurar la qualitat de l’assistència sanitària. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són les següents: 1) Dirigir l’equip de persones al seu càrrec, d’acord amb la missió, la visió i els valors del Consorci, i amb les directrius marcades per l’equip directiu, en tot allò que fa referència al compliment dels criteris de qualitat assistencial i de la normativa laboral, i a promoure el treball en equip, la formació i el coneixement, el creixement personal i la prevenció i seguretat al lloc de treball. 2) Dirigir, organitzar i coordinar els diferents àmbits d’activitat del servei i els seus professionals per tal de garantir l’òptim funcionament del servei i de les unitats de crítics de l’Hospital de Mataró, de forma coordinada amb els diferents serveis de l’hospital. 3) Dissenyar i consensuar amb la direcció les línies estratègiques del servei i de les unitats de crítics. 4) Mantenir actualitzats els circuits i criteris de funcionament del servei d’acord a les línies estratègiques definides conjuntament amb la direcció. 5) Organitzar i liderar la docència postgrau i la recerca científica del servei. 6) Totes aquelles funcions que la direcció assistencial li assigni en relació a l’organització del servei. Es convoca el procés selectiu per cobrir un lloc de treball de metge/metgessa especialista, amb el càrrec de Cap del Servei de Medicina Intensiva amb contracte de treball fix indefinit i a jornada completa. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació i fins el dia 3 de març de 2023 a les 14 hores, indicant la referència CSM016-23. S’ha de fer arribar la documentació de la manera següent: En format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/809/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-metge-metgessa-especialista-amb-el-carrec-de-cap-del-servei-de-medicina-intensiva-referencia-csm016-23

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-02-2023
Referència: 14317
Descripció:

ara la próxima apertura del Hospital Quironsalud Badalona planificada para 2023, buscamos incorporar a un Facultativo/a Coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos cuyo objetivo será gestionar el funcionamiento del servicio de Cuidados Intensivos y coordinar su organización. Se tratará de una UCI de 6 camas con toda la cartera de especialidades excepto cardicaca. Ofrecemos interesante proyecto en Hospital de nueva apertura, contrato indefinido, turno de mañana y todos los beneficios por ser Quironsalud. Requisitos Título de médico especialista en Medicina Intensiva. Buena capacidad de trabajo en equipo y actitudes para desarrollar proyectos dentro de la unidad.

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 12-01-2023
Referència: 14210
Descripció:

Servei de Medicina Intensiva del Centre Mèdic Teknon ofereix places de metge intensivista pel seu servei, que consta de una UCI de 14 llits i una unitat de Semicrítics de 7 llits. Es tracta d’una UCI polivalent de pacients mèdics i quirúrgics amb totes les especialitats, incloent cirurgia cardíaca (280 CC/any), hemodinàmica cardíaca, radiologia intervencionista i neuroradiologia intervencionista. Som centre de referencia per codi IAM dels 4 hospitals de grup Quirón de Barcelona i estem desenvolupant el mateix pel codi ictus i la HSA. Requisits: títol de metge especialista en Medicina Intensiva. Bona capacitat de treball en equip i lideratge per desenvolupar projectes dins de la unitat. Des del punt de vista contractual flexibilitat per horaris: matins a temps complert o parcial + guàrdies o guàrdies també amb percentatge de jornada a acordar. Interessats dirigir-se a Dr Melcior Martinez: melcior.martinez@quironsalud.es

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 13-12-2022
Referència: 14109
Descripció:

Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Medicina Intensiva  Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat  Experiència mínima de dos anys en un lloc de gestió  Títol de doctor Es valorarà:  Experiència i activitat en recerca  Acreditació i/o experiència docent universitària  Formació específica en gestió sanitària  Competències: • Visió global i de sector • Orientació a l’assoliment • Gestió de recursos • Planificació i organització Altres requisits:  El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).  És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.  El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional  Contractació indefinida jornada completa  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.  L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, i emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv133@santpau.cat. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeurWqYS1frxthjDQ1uny_kncaAVzjo93pXD0tiZ_IItHXrjg/viewform?usp=sf_link Els/les interessats/des a més hauran d’entregar la següent documentació, indicant la referència (2022-133): • Currículum vitae en suport digital a conv133@santpau.cat. Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. • Termini de presentació 30 dies naturals (es considera inhàbil del 24/12/2022 al 08/01/2023) a partir de la data de publicació de la convocatòria. • Memòria explicativa sobre l’organització i el funcionament del servei segons model adjunt (un exemplar imprès en paper i un altre en suport digital) a conv133@santpau.cat Termini de presentació -exclusivament de la memòria- ampliable a 45 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria. Data finalització termini: 15 de febrer 2023. • Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (fotocòpies compulsades) • Acreditacions d’altres mèrits acadèmics (fotocòpies simples) • El/la candidat/a podrà sol·licitar informació relativa al servei enviant un correu a: conv133@santpau.cat L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació automàtica del candidat / la candidata. Lloc i horari de presentació documentació impresa en paper: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Dirigit a: Direcció de Recursos Humans • Adreça de Presentació: Departament de recursos humans, Pavelló Sant Frederic. c. Sant Antoni M. Claret, 167. 08025 – Barcelona • Horari: De 7 a 15 h (divendres de 7 a 14h) Dimarts en horari de tarda fins les 17 h. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de gener de 2023 a les 15 hores (el període entre el 24/12/2022 i el 8/01/2023 es considerarà inhàbil per vacances de Nadal) Barcelona, 13 de desembre de 2022 Per més informació dirigir-se al següent enllaç https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 23-11-2022
Referència: 14049
Descripció:

Oferim tres places de metge intensivista de staff, amb guàrdies segons conveni SISCAT, d'incorporació tan precoç com sigui possible i màxima el 1 de juny del 2023, dues d’elles indefinides fins convocatòria de places i una per cobertura d'excedència. Horari de matins de dilluns a divendres durant 4 setmanes i una setmana de cada cinc amb dues jornades de nit (dilluns i dimecres o dimarts i dijous, sense treballar matins aquella setmana) dins la jornada. Guàrdies segons conveni (màximes obligatòries 499h/any fins ales 45 anys, amb possibilitat de fer-ne més). Es requereix títol d’especialista o possibilitat de disposar-ne al juny del 2023 Es tracta d'una UCI de 18 llits (UCI i semicrítics) en un hospital de segon nivell, amb pacients medicoquirúrgics, acreditació docent MIR i dos intensivistes de guàrdia. Podeu demanar més informació a la Dra. Arantxa Mas al mail arantxa.mas@sanitatintegral.org

Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-09-2022
Referència: 13826
Descripció:

L´Hospital Santa Tecla a Tarragona, concertat amb la sanitat pública, busca un Metge Adjunt en Medicina Intensiva per incorporar a l´equip de l´UCI amb capacitat per 9 llits. S´Ofereix: - Contracte Indefinit per jubilació. - Jornada completa més guàrdies - Salari Segons conveni SISCAT: 50.000-55.000 euros bruts anuals - Formació Continuada - Accés a carrera professional Interessats/es contactar amb el Cap de Servei, la Dra. Bodí, al correu, mfbodi@xarxatecla.cat

Sol·licitar més informació