Detall de l'activitat

Curs Punció ecoguiada SOCMIC - Edició tarda
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 6 de novembre de 2023 | 15:00 - 19:30
15:00 - 15:05
Introducció bàsica a l’ecografia > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Jaume Nuñez
15:05 - 15:10
L’ecògraf i les seves sondes > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Jaume Nuñez
15:10 - 15:20
Conceptes bàsics (guany, profunditat, freqüència, doppler pulsat i doppler color) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Jaume Nuñez
15:20 - 15:30
Visualització d'estructures (Vena, artèria, nervis, estructures a evitar) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Jaume Nuñez
15:30 - 15:35
Quina és la millor elecció (PIVC, Mini MIDLINE, MIDLINE, PICC)? > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Marc Engli
15:35 - 15:50
Algoritme de decissió (RAPEVA) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Marc Engli
15:50 - 16:00
Elecció del DAV , calibre i Osmolaritat > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dr. Marc Engli
16:00 - 16:10
Tècniques d'accés vascular (Abordatge transversal i longitudinal) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Mireia Montserrat
16:10 - 16:20
Tècnica seldinger i seldinger modificada > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Mireia Montserrat
16:20 - 16:25
Comprovació punta de catèter (Rx tòrax, elèctrode endocavitari, utilitat de l’ecògraf) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Mireia Montserrat
16:25 - 16:30
Tècnica en la inserció d’un catèter arterial > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Dra. Mireia Montserrat
16:30 - 16:55
Cures i Manteniment dels catèters vasculars (Bacterièmia Zero, tipus d’apòsits, fixacions, maneig del sagnat) > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Montserrat
16:55 - 17:00
Maneig de l’obstrucció de catèter > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Montserrat
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:30 - 18:00
Reconeixement d’estructures > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Montserrat
18:00 - 18:45
Punció ecoguiada > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Montserrat
18:45 - 19:30
Simulació de canalització > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Montserrat