Junta directiva

Presidenta Maria Dolores Bosque Cebolla
Vicepresident Josep Trenado Alvarez
Tresorera Cristina Fortià Palahí
Secretària Susana Millan Lopez
Vocal-metge Paula Vera Artazcoz
Vocal-metge Ana Zapatero Ferrandiz
Vocal Resident Jorge Rubio Ruiz
Vocal Infermeria Irina Hernandez Lopez
Vocal Infermeria M. Dolores Alcaraz Fernandez

Assessors/es de la Junta Directiva

5ª Vocal d’InfermeriaLaura Martínez Cuenca

Comitè Científic

Josep Trenado Alvarez (President)
Arantxa Mas Serra
Paula Saludes Orduña
Isabel Anglès Sabaté
Óscar Martínez Cabezas

Socis/es honorífics de la SOCMIC

Jordi Mancebo i Cortés
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
398KB

Juntes anteriors

Juntes anteriors