Detall de l'activitat

Punció ecoguiada bàsica i manteniment dels accessos vasculars (edició tarda)
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
Dimarts, 14 de febrer de 2023 | 09:00h | l'Acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 14 de febrer de 2023 | 15:00 - 19:30
15:00 - 15:30
Dr. Jaume Núñez > Can Caralleu - Sala 1
Introducció bàsica a l’ecografia
L’ecògraf i les seves sondes
Conceptes bàsics (guany, profunditat, freqüència, doppler pulsat i doppler color)
Visualització d'estructures (Vena, artèria, nervis, estructures a evitar)
15:30 - 16:00
Dr. Marc Engli > Can Caralleu - Sala 1
Vies disponibles al mercat
Algoritme de decissió (RAPEVA)
Elecció del DAV, calibre i Osmolaritat (Dispositiu d’accés vascular)
16:00 - 16:30
Dra. Mireia Montserrat > Can Caralleu - Sala 1
Tècniques d'accés vascular (Abordatge transversal i longitudinal)
Tècnica seldinger i seldinger modificada
Comprovació punta de catèter (Rx tòrax, elèctrode endocavitari, utilitat de l’ecògraf)
16:30 - 17:00
Dra. Mireia Bollas > Can Caralleu - Sala 1
Cures i Manteniment dels catèters vasculars (Bacterièmia Zero, tipus d’apòsits, fixacions, maneig del sagnat)
Maneig de l’obstrucció de catèter
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:30 - 18:00
Taller: Reconeixement d’estructures > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Bollas
Dra. Mireia Montserrat
18:00 - 18:45
Taller: Punció ecoguiada > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dr. Marc Engli
Dra. Mireia Bollas
Dra. Mireia Montserrat
18:45 - 19:30
Taller: Canalització sobre motlles > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Dr. Jaume Nuñez
Dra. Mireia Montserrat
Dr. Rubén Castrillo Rodriguez