Beques i premis

Premi Projecte de Recerca 2019
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica


1.500€
15-02-2019

La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) convoca 4 ajudes a la
investigació, per a projectes de recerca en medicina i infermeria relacionats amb l’àmbit
de la medicina intensiva i crítica.